FÖRSTA GENERATIONEN SOM KAN UTROTA FATTIGDOMEN OCH DEN SISTA SOM KAN BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

55Den 30 november börjar FNs klimattoppmöte COP 21 i Paris, med deltagande av 120 statschefer och tusentals delegater från totalt 195 länder. Målet är ett nytt bindande klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet som löpte ut redan år 2012. Knäckfrågorna gäller globalt minskade utsläpp samt ansvarsfördelning för hur åtgärderna för klimatanpassning ska finansieras.

2-graders målet verkar nu vara i farozonen. Målet innebär att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2 grader, jämfört med före industrialiseringen i Europa i början på 1800-talet och är helt avgörande för att vi människor ska kunna fortsätta leva på jorden. 2015 är på väg att bli det varmaste året som någonsin uppmätts och om vi fortsätter i samma takt kan temperaturen globalt öka med 3-4 grader enligt FNs klimatpanel. Den afrikanska kontinenten drabbas också hårdare av klimatförändringar. Inte nog med att temperaturerna i södra Afrika förespås öka 1.5 gånger mer än globalt sätt. Redan idag leder klimatförändringar till kraftig torka i nordöstra Sydafrika och översvämningar i Moçambique, som utmanar människors självförsörjning.

Klimatfrågan handlar om fred, rättvisa och solidaritet, den handlar om en omställning till en hållbar grön ekonomi, rättvis fördelning och minskad fattigdom. Det finns ingen hållbarhet och rättvisa i att en liten del av jordens befolkning konsumerar majoriteten av jordens totala resurser eller att den rikaste tiondelen av jordens befolkning står för 45 procent av de totala klimatutsläppen. Det finns ingen rättvisa i att smutsig industri flyttar till länder i globala Syd för att fortsätta förorena lokala samhällen, allteftersom lagstiftningarna stärks för att skydda människor i globala Nord.

Det har redan sagts många gånger men tål att upprepas igen; människor som lever i fattigdom är hårdast drabbade av miljöförstöring och klimatförändringar. Torka och översvämningar leder till kamp om naturresurser och konflikter som tvingar människor att fly sina hem och sitt land.

En av de största bovarna i dramat är fossila bränslen. Dagens teknik är så avancerad att en omställning från fossila energikällor till 100 procent förnybar energi, som är en nödvändig investering för vår framtid, skulle gå om vilja och insikt fanns hos politiker och makteliten.

Människors rätt till utveckling måste säkras samtidigt som klimatutsläppen kraftigt minskar – detta kräver att kostnaderna för klimatanpassning och energiomställning fördelas rättvist.

Så låt oss gå samman i parollen ”Tillsammans för klimatet” – där alla sociala rörelser samarbetar för en hållbar värld inom planetens gränser där alla har möjlighet att leva ett värdigt liv och där ekonomin är ett verktyg för att uppnå detta. FNs nya globala hållbarhetsmål med både sociala, miljö- och ekonomiska aspekter där alla länder har åtaganden visar att det ska gå.

Mobilisering och folkligt engagemang kräv! Ta tillfället i akt du också att bli en del av den globala rörelsen söndagen den 29 november. I över 170 länder kommer manifestationer att genomföras samma dag. På grund av terrorattackerna i Paris förra veckan kommer ingen klimatmanifestation genomföras där, då är det dubbelt viktigt att alla vi andra ställer upp och visar vår solidaritet, vår oro och trycker på att världens beslutsfattare verkligen arbetar för omställning till en hållbar värld, att de ser klimatförhandlingarna i Paris som fredsförhandlingar och att vi är med och har kraft och vilja att förändra.

Här ser du var den närmsta manifestationen finns just för dig!

Lotta Comé,

Temahandläggare för Levnads- och arbetsvillkor

Recent Posts