Ett fritt, rättvist och transparent val? Eller?

022 (533x800)

Afrikagruppernas informatör Mitra Mäki framför en reklamskylt för blivande president Filipe Nyusi.

Under hela året har det gjorts reklam i Mozambique för ett ”fritt rättvist och transparent val”  med sloganen ”Din röst räknas”. Huruvida alla röster faktiskt räknades det här valet är dock skarpt ifrågasatt.

De preliminära resultaten visar på en klar seger för det styrande partiet FRELIMO med 57% mot motståndarnas 36% (RENAMO) och 6% (MDM). Båda de utmanande partierna har gått ut i pressen och ifrågasatt valresultatet.

”Hur många tusen kunde inte rösta för att deras namn inte fanns med i röstlängden? Hur många blev nekade att rösta för att vallokalerna stängde ned medan folk fortfarande stod i kö? Hur många vallokaler öppnade över 12 timmar sent?” frågar oppositionsledaren Afonso Dhlakama. Han talar vidare om brända valurnor och urnor som fyllts med röster på FRELIMO redan innan öppning.

Ledaren för MDM, Daviz Simango går ännu längre. ”Ingen kan säga att det Mozambikiska valet var fritt eller rättvist eller ignorera de talrika tillfällen av oegentligheter och fusk som förekommit”

Oppositionspartierna är dock inte de enda som har kritiserat valprocessen. Civilsamhället, EU och USA har alla gått ut med kritik mot hur valet har genomförts. Kritiken har främst bestått av fyra punkter:

*Ojämlik tillgång till media

* Missbruk av statsresurser i samband med valkampanjen

*Oegentligheter under valdagen

*Oegentligheter och dröjsamhet under rösträkningen. (Bland annat blev en valmyndighetsansvarig påkommen med att ändra resultatet i en valurna från 3 röster på FRELIMO till 223.)

Det slutgiltiga resultatet av rösträkningen är ännu inte färdigställt men vad som står klart är att FRELIMO kommer att fortsätta att styra landet de kommande fem åren såvida oppositionspartierna inte lyckas med att få resultatet ogiltigförklarat. Vilken inverkan valet kommer att ha på landets stabilitet kan bara tiden utvisa.

Sofie Sjöstrand, Maputo

Recent Posts