Energikoll

Sydafrika energitillgång är begränsad. Det statligt ägda Eskom står i runda slängar för 95 procent av landets energidistribution. Enkelt kan man säga att företaget inte möter upp sina medborgares elbehov. Samma företag producerade el under apartheid eran och det var först under demokratin, när el blev en rättighet för alla som underskottet blev tydligt.

För tre år sen blev man tvungen att växelvis strypa energiförsörjningen till olika delar av landet. Industrier och privatpersoner kunde behöva vara utan el i flera timmar. Nu är det vinter igen och elanvändningen går som brukligt upp. Vintern startade tidigt och Eskom flaggar om att eventuellt behöva spara på energi genom sådana här medvetna strömavbrott igen.

Om kvällarna meddelas tittare genom TV-rutan: Varning! Energianvändningen är för hög! Stäng av all onödig belysning och undvik att använda ugnen.

Som tittare får man uppmuntrande nog inte bara banningar utan då och då också påhejande meddelanden. Energianvändningen är under kontroll. Tack för din kloka elanvändning!

Recommended Posts