Delta i Afrikagruppernas valaktion nu!

Ruth Jamie och Lars AdaktussonMitt i brinnande valrörelse uppmanar vi alla att ge sig ut bland valstugorna på våra gator och torg för att se till att de ibland bortglömda globala frågorna kommer upp på dagordningen.

Detta är en nationell aktion som pågår från 1-12 september. Under tiden som aktionen pågår är tanken att du besöker de olika valstugor som står uppställda i din stad och frågar politikerna i stugorna hur partiets politik ser ut rörande pensionsinvesteringar, skatteflykt och handel.

Vi har förberett tre frågor:

Pensionsinvesteringar
AP-fonderna ansvarar för 1200 miljarder av våra pensionspengar. I dag styrs AP-fondernas etikarbete av en vag skrivning som säger att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”. Det har resulterat i att AP-fonderna investerat mångmiljardbelopp i koldioxidvärstingar, vapentillverkare och gruvbolag som kränker mänskliga rättigheter och orsakar allvarlig miljöförstöring. I höst ska reglerna för AP-fonds investeringarna ses över.
Fråga:
Anser ditt parti att respekten för mänskliga rättigheter och miljö ska vara överordnat målet om hög avkastning för AP-fonderna?

Skatteflykt
Varje år försvinner runt 1000 miljarder dollar ut ur utvecklingsländer i form av illegal kapitalflykt. Pengarna försvinner framförallt på grund av multinationella företags skatteflykt. Ett sätt att stoppa skatteflykten är att införa krav på land för land rapportering för multinationella företag.
Fråga:
Är ditt parti för krav på land för land rapportering för multinationella företag, för att göra det tydligt var skatten ska betalas?

Handel
I de mycket aktuella handelsförhandlingarna mellan EU och afrikanska länder ställer EU kravet att de afrikanska länderna inte ska få använda sig av exportskatter på råvaror. Exportskatter kan användas som utvecklingsverktyg för att gynna förädlingen av råvaror och vara ett steg på vägen för de afrikanska länderna att diversifiera sina ekonomier och ta sig ur råvarufällan. Det är också tillåtet att använda exportskatter enligt Världshandelsorganisationen WTO.
Fråga:
Stödjer ditt parti EU:s krav på stopp för exportskatter i EPA-avtalen?

Dela gärna på Facebook eller instagram!
När du fått svar på dina frågor tar du en bild på valstugan, politikern, dig själv eller alla tre där du ger svaren du fått tummen upp eller tummen ned beroende på hur nöjd du är med svaren.

Bilderna postar du sedan på Afrikagruppernas Facebooksida. På så vis får vi spridning på vad de olika partierna tycker i frågorna.

Postar du på Instagram så använd gärna hashtaggarna #val2014, #afrikagrupperna och #aktivism

Om du inte använder Facebook eller instagram men ändå vill dela med dig så skicka svaren och/eller din bild till anna.gunterberg@afrikagrupperna.se

Ta chansen att fråga en politiker! Tillsammans sätter vi frågorna på kartan.

Lycka till!

Recent Posts