Blodsdiamanterna -13 år efter regelverket

Swedwatch och Afrikagrupperna släpper idag en rapport om brott begångna mot barns rättigheter i Afrikas diamantgruvdrift. Rapporten ställer sig mycket kritisk till den internationella diamanthandeln. Förutom att inte säkerställa barnsrättigheter pekar rapporten på inbyggda svagheter i den så kallade Kimberlyprocessen. Det är ett certifikat som upprättats av stora diamantproducenter och handelsländer för att utesluta diamanter som utvunnits i konfliktzoner i den globala marknaden, och därmed förhindra diamant-drivna krig.

_brt4263-2016-09-06-at-19-36-43

Rapporten utreder särskilt hur barns liv påverkas i så kallad småskalig gruvutvinning (gruvdrift som bedrivs utanför den formella ekonomin) i Demokratiska Republiken Kongo. Utredningen visar att många barn arbetar i näringen och avslöjar grova människorättskränkningar. Rapporten sätts in i ett större perspektiv på kontinenten som visar samma mönster. Afrika producerar omkring 65 procent av världens diamanter. Internationella Arbetsrättskommittéen, ILO, beräknar att mer än en miljon barn i åldern mellan 5-17 år arbetar i gruvindustrin. En överväldigande majoritet av dem finns i Afrika.

Kimberlycertifieringen är den enda av sitt slag i sektorn. Rapporten upprepar samma kritik som funnits mot certifieringen sedan dess skapande. Goda intentioner till trots är certifieringen långt ifrån en garant för att människorättsbrott inte begås i diamantindustrin. Den kom till för ungefär ett decennium sen då diamantkonflikter eldade på inhemska konflikter i Afrika. Det skulle behövas en total omstrukturering eller helt ny certifiering för att skydda de människor som betalar priset för diamanthandeln.

_brt4198-2016-09-06-at-18-11-10

I rekommendationerna uppmanas alla aktörer i leden att utöva sitt ansvar. De svenska företagen ska öka sin transparens liksom implementera företagsbesiktning för ansvarsfull hantering av mineraler från konflikt- och riskområden. Gällande regelverk och policy uppmanar rapporten Riksdagen och EU att fastställa lagar som tvingar företag att utreda, granska och offentliggöra diamanthandelns värdekedja i enlighet med internationell standard.

Hassan Mao, praktikant Afrikagrupperna

———————————————————————————————————-

Swedwatch and Afrikagrupperna today release a report on the plight of children in diamond mining industry in Africa. The report ‘Childhood Lost’,  is critical of the whole international diamond mining industry. Apart from not safeguarding children’s rights, the report identifies inherent weaknesses with the Kimberly Process (KP). The systems was set up by major diamond producing and trading countries to exclude conflict diamonds from global markets, and thereby prevent diamond-fuelled wars.

The report specifically looks into how children’s lives have been affected by conditions in small-scale (so-called artisanal) mine sites in the Democratic Republic of Congo. The investigation finds that large numbers of children work in the country’s diamond mines, and are exposed to abuses and violations of their rights. By putting into a larger perspective, the report raises similar working conditions across diamond producing countries in Africa (which accounts to 65 percent of the total global diamond production). The International Labor organization estimates that more than 1 million children, aged between 5-17 working in the mining industry – the overwhelming majority of them in Africa.

The Kimberly Certification Process is the only sustainability certification available for diamond production and trading. This report echoes the longstanding critique that the Kimberly Certification Process, albeit well intended, falls short of comprehensive sustainable strategy and obscures the true human rights problems within today’s diamond trade. The Kimberly certification process was in put in place more than a decade ago at the height of the diamond conflict in Africa. It therefore needs a long overdue restructuring or complete replacement to protect the people who are bearing the true cost of the diamond trade.

In its recommendations, the report urges all actors in the diamond trade to exercise their responsibilities. To the Swedish companies, the report calls for more transparency as well as implementations of international due diligence for responsible supply chains of Minerals from Conflict affected and high-risk areas. On the policy side, Swedwatch calls bot the government of Sweden as well as the European Union to establish laws requiring companies in their territory to investigate, and publicly report on, their diamond supply chains in accordance with international standards and due diligence guidelines.

Hassan Mao, intern Afrikagrupperna

Recent Posts