2,8 miljoner* GRATTIS på Morsdag!

Idag firarglad mamma_web vi alla mammor! Vi skänker också en tanke till alla de som i onödan mist livet under sin graviditet och förlossning. Till alla barn som inte överlevde sin femte födelsedag för att deras mamma inte var i livet. Nästan 300,000 mammor dör varje år i komplikationer av graviditet och förlossning. Det motsvarar alla mammor i Blekinge, Dalarna, Norrbotten och Örebro län tillsammans. Nio av tio av dessa dödsfall kan undvikas med exempelvis tillgång till preventivmedel och vård under graviditet och förlossning.

Vi tänker också på de framgångar som rönts och att hälften så många mammor dör idag jämfört med 25 år sedan. Vi och våra partnerorganisationer kämpar för att vår vision ska bli verklighet –att ingen kvinna ska dö under graviditet och förlossning. Du kan göra skillnad. Med ett enkelt SMS kan du vara med och stödja Afrikagruppernas arbete mot mödradödlighet.SMS

SMSa ALLAMAMMOR till 72 970 och skänk 50 kr.

Tillsammans förändrar vi liv!

*Enligt SCB finns 2,8 miljoner mammor i Sverige.

 

Lisa Grafström,

Temahandläggare hiv & sexualitet

 

Recommended Posts