I solidaritet med folket i Zimbabwe

Afrikagrupperna står i solidaritet med folket i Zimbabwe. Vi ser mycket allvarligt på den nuvarande situationen och de rapporterar vi får är djupt oroande. De kommande dagarna kommer att vara avgörande för utvecklingen i landet.

Zimbabwes befolkning har under lång tid levt under förtryck med stor ekonomisk utsatthet. Det är nu nästintill omöjligt att få tag på kontanter vilket bland annat har lett till en akut brist på mat och andra varor. Händelseförloppet riskerar en utveckling som kan leda till en samhällskollaps, där offentliga institutioner såsom skolor och sjukhus kan komma att stänga ner.

Sverige och det internationella samfundet måste agera snabbt och sätta press på Zimbabwe så att internationella lagar efterföljs och mänskliga rättigheter efterlevs.

Vi har i många år arbetat i solidaritet med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Zimbabwe. Vi ser därför att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är nu av största vikt att civilsamhället får fortsatt stöd och att människorättsaktivisters säkerhet garanteras.

Recent Posts