Pressmeddelande: Människorättsorganisationer uppmanar regeringen att stötta arbetet för ett bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter

FIAN, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Fonden för mänskliga rättigheter uppmanar Sveriges regering ta aktiv ställning och stötta arbetet inom FN för ett internationellt bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter. Den 6 juli samlas stater från hela världen i Genève i den arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla ett nytt regelverk som kan adressera och förhindra företags människorättskränkningar. Denna nya arbetsgrupp skapades som resultat av en resolution som antogs i FNs råd för mänskliga rättigheter under juni 2014.

– Företag spelar en stor roll i beslutsfattandet kring exploatering av naturresurser. Däremot saknar de juridiskt bindande skyldigheter gällande mänskliga rättigheter, sa Maina Kiai, FNs särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet, under presentationen av hans senaste rapport.

– Det är hög tid att på riktigt adressera denna problematik; företag kan inte tillåtas undvika sitt ansvar för mänskliga rättigheter.

Förespråkarna för starkare internationell lagstiftning gällande företag och mänskliga rättigheter är många. Det internationella nätverket Treaty Alliance, som arbetar för ett bindande regelverk, har samlat över 600 organisationer från mer än 90 länder.  efterlyser ett regelverk som tvingar stater att övervaka och reglera företag, bistå drabbade människor med tillgång till juridisk upprättelse, samt utveckla ett instrument som – när det behövs – kan ställa företag till svars utanför nationella juridiska system.

Kritiker hävdar ofta att ett bindande regelverk skulle underminera arbetet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

– Detta påstådda motsatsförhållande är snarare ett försök att underminera arbetet för ett regelverk. Den utbredda straffriheten som råder för företag – vägledande principer och andra frivilla riktlinjer till trots – är snarare ett bevis för att ett bindande regelverk behövs som komplement, säger Mikael Jonsson, projektsamordnare för FIAN Sverige, som kommer att vara på plats i Genève för att bevaka arbetsgruppens första sammanträde.

Sverige har passivt ställt sig bakom EU:s kritiska hållning och undvikit att ta ställning i frågan, trots en resolution antagen av Europaparlamentet i mars som uppmanar medlemsstater att delta i diskussionen. Genom att stötta arbetet inom FN för ett bindande regelverk, kan Sveriges regering visa att de menar allvar med sitt engagemang för mänskliga rättigheter och samtidigt motverka den polarisering som uppstått i diskussionen. Man skulle samtidigt sända en viktig signal till svenska företag att de förväntas ta sitt ansvar för att deras verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Länkar:
Treaty Alliances första uttalande (2013)
Treaty Alliances andra uttalande (2015)
Resolution 26/9: Elaboration of an international legally binding instrument on transnational

Recommended Posts