Öppet brev: När avser regeringen att erkänna Västsahara?

Till utrikesminister Margot Wallström

ÄMNE: När avser regeringen att erkänna Västsahara?

Afrikagruppernas styrelse gläds åt det beslut som EU-domstolen fattade i torsdags att stå upp för folkrätten. Att ogiltigförklara handelsavtalet mellan Marocko och EU på grund av att de ockuperade områdena i Västsahara ingår är en stark markering, helt i linje med det faktum att inget land har erkänt Marockos grundlösa anspråk på området.

Det är ju som bekant även den linje som de flesta av våra Europaparlamentariker drivit i frågan om fiskeriavtalet mellan EU och Marocko, att det inte ska innefatta områden som ligger utanför Marocko.

För oss som Afrikagruppare är frågan om Västsaharas självständighet oerhört central, vår organisation bildades för att stödja befrielserörelserna i Afrika och kämpa mot kolonialismen. Västsahariernas kamp för frihet idag, som Afrikas sista koloni, blir därmed också grundkärnan och essensen för oss i solidaritetsrörelsen.

Riksdagen har redan gett rekommendationer att erkänna Västsahara, något som den tidigare regeringen inte hörsammade.

När nu Europadomstolen har fattat beslut baserat på folkrätten borde det vara dags för regeringen att göra likadant och ta nästa steg.

Nu verkar det som att regeringen söker mandat i riksdagen att överklaga domen för att den istället ska vinna laga kraft i en högre instans. Argumentet tycks vara att det skulle innebära ett tyngre prejudikat om domen föll även i en högre instans. För oss låter det lite märkligt, att överklaga ett beslut som en egentligen är nöjd med då det ligger i linje med folkrätten.

Frågan vi ställer till utrikesministern är när Sveriges regering avser att erkänna Västsahara?

Solidariska hälsningar,

Afrikagrupperna genom

Afrikagruppernas styrelse

Recommended Posts