Nytt för dig som betalar medlemskap på inbetalningskort och skänker en gåva varje månad på autogiro

Vi genomför nu förändringar för att minska våra administrativa kostnader så att så mycket av dina pengar går till verksamheten.

Du som stödjer oss månadsvis genom autogiro och betalar ditt medlemskap en gång om året kommer inte längre att få något inbetalningskort. Istället kommer ditt medlemskap att ingå automatiskt i ditt autogirogivande.

Även om denna förändring innebär minskade administrativa kostnader innebär det även att ditt totala stöd till vårt arbete för att bekämpa fattigdom minskar med 240 kronor/år. Eftersom varenda krona är viktigt för vårt arbete i södra Afrika hoppas vi att du vill bibehålla ditt stöd på samma nivå och lägga till 20 kr/månad på ditt autogiro. Kontakta oss eller fyll i talongen som du har fått hemskickad till dig så ordnar vi det.

Stort tack!

Kontakta oss gärna insamling@afrikagrupperna.se eller 08-442 70 60

Recent Posts