EU-parlamentet diskuterar EU:s handelsavtal med Västafrika – men vem gynnas av förhandlingarna?

Imorgon, tisdagen den 14 april, ska EU-parlamentets handelsutskott diskutera EU:s handelsavtal med den västafrikanska regionen. Inför det mötet har CONCORD, där Afrikagrupperna är en av medlemsorganisationerna, tagit fram ett positionspapper med konkreta förslag på alternativ till EU:s nuvarande position och skickat det till Christofer Fjellner (M) som är ansvarig rapportör för avtalet. Vi på Afrikagrupperna har även skickat vidare positionspapperet till Marita Ulvskog (S) som sitter i utskottet.

Många länder i Afrika har fastnat i den så kallade råvarufällan. Länderna är rika på naturresurser, men vinningen av resurserna försvinner ofta snabbt ut ur landet eller till en liten elit. Trots en hög tillväxt som en följd av råvaruexploateringen skapas inte de utvecklingseffekter man skulle kunna önska. Afrikagrupperna har under lång tid följt förhandlingarna tillsammans med våra partnerorganisationer och har gjort analysen att avtalen kommer att få stora konsekvenser för befolkningen.

– Jag hoppas att det finns politisk vilja till att vara mer flexibla i förhandlingarna och se till att de avtal som blir till verkligen gynnar befolkningen i länder i Afrika, säger Marja Wolpher, temahandläggare på Afrikagrupperna

Vill du veta mer? Ladda ner CONCORDs rapport, läs Marjas blogginlägg eller ta kontakt med Marja direkt, marja.wolpher@afrikagrupperna.se

Recommended Posts