KALLELSE TILL AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE MAJ 2021

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR: Söndagen den 30 maj

WORKSHOP:  Måndagen 31 maj, klockan 17–19

VAR: Digitalt

Välkommen till Afrikagruppernas årsmöte 2021!
Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation. Årsmötet 2021 kommer även detta år att hållas digitalt på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till föreningar om att hålla årsmöten och andra större sammankomster digitala till och med 30 juni 2021.

För att undvika långa dagar framför skärmen kommer vi dela upp årsmötets program i två moduler. Under söndagen 30 maj hålls årsmötesförhandlingarna och under måndagen 31 maj, klockan ca. 17–19, hålls en workshop med fokus på Afrikagruppernas identitet och varumärkesbyggande.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta under bägge dagarna. Mer information om det digitala formatet, workshopen samt schema för dagarna kommer.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse
Ps. Anmäl dig till årsmötet senast 7 maj här genom att klicka HÄR Ds.

Vad händer på årsmötet?
På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt
Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från organisationen kan var för sig ha rösträtt som ska styrkas med en fullmakt. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer, stödgrupper samt Afrikagruppernas personal är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet
Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 5 mars (12 veckor innan), vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 19 mars (10 veckor innan). Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till anna.stevenson@afrikagrupperna.se och johan.savstrom@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan
Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se/ efter hand. Senast 16 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Anmälan
Anmäl dig till årsmötet senast 7 maj här genom att klicka HÄR. Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se

Varmt välkommen!
Afrikagruppernas styrelse

 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING 2021

 • 1. Ordförande öppnar mötet
 • 2. Information om mötesförhandlingarna
 • 3. Upprop och fastställande av röstlängd
 • 4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 • 5. Val av funktionärer:
  − Mötesordförande
  − Mötessekreterare
  − Rösträknare tillika justerare
 • 6. Fastställande av årsmötets dagordning
 • 7. Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer
 • 8. Presentation av förslag till valberedning
 • 9. Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning
 • 10. Presentation av verksamheten
 • 11. Värdegrund
 • 12. Ordförandes rapport
 • 13. Årsredovisning samt beslut om resultatdisposition
 • 14. Presentation av budget
 • 15. Generalsekreterarens rapport
 • 16. Medlemsrevisorernas rapport
 • 17. Auktoriserande revisorernas berättelse
 • 18. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 • 19. Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter
 • 20. Presentation av motioner
 • 21. Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger
 • 22. Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter
 • 23. Beslut om motioner
 • 24. Nya nomineringar
 • 25. Val av ordförande samt arvodering av ordförande
 • 26. Val av styrelse
 • 27. Val av medlemsrevisorer
 • 28. Val av auktoriserande revisorer
 • 29. Val av valberedning
 • 30. Övriga frågor
 • 31. Mötets avslutande
Recent Posts