”Minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen”– 21 svenska organisationer lanserar Klimatmålsinitaitivet.

Idag lanseras Klimatmålsinitiativet, ett  ställningstagande för att Sverige ska lägga till ett mål om att minska växthusgasutsläppen från konsumtion. Afrikagrupperna är en av 21 aktörer som står bakom ställningstagandet.

Siffror från Naturvårdsverket visar att Sverige har minskat växthusgasutsläppen på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. För att förändra detta har Afrikagrupperna undertecknat följande ställningstagande:

”Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att tvågradersmålet ska kunna nås.Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt.”

Det handlar alltså inte om att byta mål eller mätmetod utan om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen.

Läs mer om Klimatmålsinitiativet på www.klimatmal.se

Recent Posts