Förhandlingsrunda med fokus på företagsansvar

Idag, måndagen den 23 oktober, börjar förhandlingarna vid FN: s råd för mänskliga rättigheter i Genève om ett bindande fördrag för företag och mänskliga rättigheter.

I hela världen växer stöd från berörda samhällen, människorättsförsvarare och det breda civila samhället, för att etablera internationellt bindande och verkställbara regler för att skydda mänskliga rättigheter i företags all verksamhet. Afrikagrupperna har skrivit på Treaty Alliance upprop http://www.treatymovement.com/statement och flera av våra partnerorganisationer står bakom den globala kampanjen https://www.stopcorporateimpunity.org/ .

Afrikagrupperna har tillsammans med organisationerna Jordens Vänner, Fian och Latinamerikagrupperna skickat frågor till regeringen om hur Sverige ser på processen i FN och förhandlingsrundan som hålls i Geneve under den här veckan. Vi uppmanar Sverige och EU att aktivt delta i förhandlingarna om det internationella fördraget för att skydda mänskliga rättigheter från verksamhet i transnationella företag och andra företag. Följ vad som händer på Twitter under hashtags #BindingTreaty/#StopCorporateAbuse/#EU4UNTreaty och läs gärna mer om Binding Treaty på deras webbsida.

Recommended Posts