Fondspara och låt hjärtat vara med!

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Vi erbjuder ett fondsparande i Swedbank Robur Humanfond. En fond som fått flera utmärkelser och utsetts till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se.

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Afrikagrupperna får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Tack till dig som redan sparar!

Under 2014 fick Afrikagrupperna ta emot 112 000 kronor. Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

Börja spara och läs mer om ideellt fondsparande och Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur tackar fondspararna – 43 miljoner anledningar att säga tack

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Recent Posts