CSAAWU på turné i Norden

Ni minns Trevor Christians och Karel Swart från den sydafrikanska fackföreningen CSAAWU som i höstas ledde en 14 veckor lång strejk på Robertson Winery för grundläggande fackliga rättigheter och en lön som går att leva på. Detta för de sydafrikanska lantarbetare som producerar det vin som säljs i Systembolagets butiker. Insatserna var höga under den långa strejken. Trevor och Karel riskerade fängelse och Robertson Winery försökte på många olika sätt olagligförklara strejken.  Arbetarnas kamp resulterade inte i de lönekrav de ställde men arbetarna vann ändå.

Afrikagrupperna, CSAAWU

Trevor Christians och Karel Swart

Strejken gjorde avtryck inom hela lantarbetarsektorn i Sydafrika och CSAAWU gick som fackförening stärkta ur den. Strejken fick också internationell uppmärksamhet genom filmen ”Bittra druvor” som sändes på TV i Sverige, Norge och Danmark och påverkanstrycket för internationell solidaritet med lantarbetare stärktes även i Europa.

Förra veckan var Karel och Trevor i Norge, Sverige och Danmark eftersom CSAAWU tilldelats det prestigefyllda norska Arthur Svensson- priset för sin envisa kamp för rättvisa arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar.

– Detta pris kommer förhoppningsvis visa det kommersiella jordbruket, jordbruksföretag och jordbruksindustrin att vi som CSAAWU inte står ensamma. Lantarbetare har vänner och kamrater världen runt som stödjer kampen för mänsklig värdighet, hopp och legitima strävanden för en levnadslön och rätten att organisera sig utan rädsla, var CSAAWU: s budskap vid prisutdelningen.

Afrikagrupperna, CSAAWU

Karel Swart och Emil Boss

Under dagarna i Stockholm träffade Karel och Trevor Kampanjen Rättvis vinhandel, Livsmedelsarbetarförbundet och fackföreningen Unionen på Systembolaget och planer för fortsatt internationell kamp och solidaritet dryftades. Länge leve lantarbetares kamp för rättvisa och en lön som går att leva på!

Lotta Comé, temahandläggare

Recommended Posts