Afrikagrupperna inleder samarbete med Brevvännerna

Brevvännerna har tillsammans med Afrikagrupperna utvecklat ett brev där kommunikationschef Carolina Köhler de Castro ber eleverna om hjälp att ta fram bilder som symboliserar Afrikagruppernas verksamhet. Bilderna skapar eleverna under bildlektionen och de kommer sedan användas i Afrikagruppernas kalender för år 2021.

Brevvännerna är en digital plattform som kopplar samman skolan med samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt med syfte att öka kunskapen om samhället för elever att kunna förstå och agera för en hållbar utveckling i en komplex omvärld. Brevvännerna vänder sig till lärare i grundskolan och gymnasiet, samt till samhällsnyttiga organisationer för eleverna att kommunicera med.

”Det känns jättekul att samarbeta med Brevvännerna. Vi tycker att det är ett innovativt sätt att sprida kunskap om våra frågor om mat, mark och fröer hos både elever och lärare. Vi tror att det kan bidra till både höjd kunskap men också ökat engagemang för frågorna, något som verkligen behövs”. – Carolina Köhler de Castro, Afrikagrupperna

Brevvännerna samarbetar också med Fairtrade och avdelningen för elkraftteknik på KTH och verkar som ett stöd för lärare genom att erbjuda dem ett varierande undervisningsmaterial som består av brev från samarbetsorganisationen och av lärarhandledning. Brevets syfte är att erbjuda eleverna en kontakt med en person utanför skolan som ger eleverna direkt inblick i hur man på olika sätt kan arbeta för ett hållbart samhälle. De får dessutom en kontakt på arbetsmarknaden som representerar ett yrke som många elever nog inte är så bekanta med.

Vi ser brevet och vår Brevmetod som den ultimata kommunikationsvägen mellan skolan och samhället. Eleverna får öva på att genomföra uppdrag och lösa problem som de får av våra samarbetsorganisationer. På så vis får de en direktkontakt med samhället och får ta del av deras verksamhet. Barnen blir experterna som tillsammans kommer med ovärderlig kunskap. Så skapar vi inkludering av unga i samhället! Alla brev har dessutom en koppling till läroplanen för att lärarna lätt ska kunna implementera det i den dagliga undervisningen”.
Julia Tengblad Söder, verksamhetsansvarig

Brevet är gratis att beställa på Brevvännernas hemsida och riktar sig främst till lärare i bild för mellan- och högstadiet samt för gymnasiet.

Recent Posts