Afrikagrupperna har en solidarisk lönepolicy

I Omvärldens årliga kartläggning av chefslönerna inom branschen för bistånds- och utvecklingssamarbete hamnar Gabi Björsson, generalsekreterare på Afrikagrupperna längst ner på listan. Lönen på 33 580 kr är lägre än genomsnittet, men den speglar Afrikagruppernas solidariska grundtanke.

– Jag tycker det känns rätt och riktigt att försöka att leva som man lär och att arbeta för en organisation som har en helhetssyn på solidaritet och grundläggande värderingar, säger Gabi Björsson, generalsekreterare på Afrikagrupperna

För Afrikagrupperna betyder solidaritet att vi tillsammans bekämpar fattigdomens orsaker. Den orättvisa fördelningen av resurser i världen gör att människor tvingas leva i fattigdom. Genom vårt arbete kämpar vi för en långsiktigt hållbar förändring och en rättvis fördelning av resurser. Vi tror att vårt sätt att leva, våra handlingar och beslut har en direkt inverkan på villkoren för människor som lever i fattigdom.

– Afrikagrupperna tror på en jämlik resursfördelning och genom solidaritetslönen försöker vi att leva upp till det i vår egen organisation, säger Gabi Björsson

Afrikagruppernas lönepolicy har tre lönesteg för handläggare och ett chefstillägg på 14 procent. Lönepolicyn gäller för alla anställda inom Afrikagrupperna, både i Sverige och lokalanställda på plats i södra Afrika.

– Vi ställer höga krav på vår personal, som är både kompetent och mycket kunnig. För anställda på Afrikagrupperna är engagemang en större drivkraft än lönen, säger Gabi Björsson

Recent Posts