Workshop inför valet vill snabba på lagändring

Organisationer från det namibiska civilsamhället befarar att viktiga ändringar av vallagen inte kommer att börja gälla innan valet i slutet av året. I en workshop för frivilligorganisationer och valexperter från Namibia och Sydafrika på torsdagen och fredagen var ett av de stora diskussionsämnena ändringarna till vallagen som mnga menar är viktiga för ett fritt och rättvist val i slutet av 2009. Efter att vallagen ändrats kommer rösterna att kunna räknas vid vallokalerna för att minimera risken för fusk och tillåta registrering av namibier utomlands. Om ändringarna går igonom kommer det också bli möjligt att åtala den eller de som bryter mot uppförandekoden inför valet.
Victor Tonchi, ordförande för namibiska valkommissionen, förklarade att han är besviken att förslaget till ändringen av lagen inte ens nått det namibiska parlamentet.
– Målet att ändra 1992 års lag togs upp till diskussion redan i juni 2005 av talmannen i parlamentet, Theo-Ben Gurirab. Två år senare, i november 2007 höll vi i valkommissionen en första workshop för intressenter, bland annat från civilsamhället för att föra frågan vidare, säger Victor Tonchi.
Inför valet assisteras det namibiska civilsamhället av den internationella frivilligorganisationen Friedrich Ebert Stiftung (FES), som arbetar för demokrati och social rättvisa i över 100 länder. FES representant i Namibia, Hubert Schillinger, uttryckte under workshopen oro för att valet i Namibia kan få våldsamma inslag som i valen i Kenya och Zimbabwe.
– Vi måste till varje pris undvika situationer som de i Kenya och Zimbabwe, säger Hubert Schillinger.

The Namibian, 26 februari 2009

Recent Posts