Tysklands glömda folkmord i Namibia

Mellan åren 1884 till 1915 var Namibia koloniserat av Tyskland. 1904 till 1907 utförs 1900-talets första folkmord riktat mot i synnerhet Herero- och Namastammen. Folmordet var del av att försöka kväva uppror mot kolonialmakten. Hur många som då dog är ovisst, men uppskattningsvis 35,000 – 100,000 människor dog antingen i koncentrationsläger eller  av törst efter att de fördrivits in i öknen. Morden tillitetgjorde 90 procent av Hererostammen och 50 procent av Namastammen.

Folkmordet har hittills aldrig erkänts av Tyskland och är bortglömt i historiebeskrivningen om Europeisk kolonialism, men under det senaste året har enskilda tyska politiker fört fram frågan. I juli förra året överlämnades en petition signerad av 2000 tyska offentliga personer där man uppmanar regeringen att erkänna folkmordet. Petitionen överlämnades av en namibisk delegation.

Sedan dess har samtal mellan Tyskland och Namibia förts men ännu har inget erkännande offentliggjorts.

Agnes Nygren

Kommunikatör, Johannesburg

Recommended Posts