SWAPO-barnen demonstrerar igen

Den grupp unga namibier som förra året demonstrerade i månader utanför ministeriet för krigsveteraner tar nu åter upp kampen för arbete. Efter att de demonstrerande SWAPO-barnen som de kallar sig flyttats till en farm utanför Windhoek har 22 av 98 demonstranter fått jobb inom försvaret. Uppgifterna finns på en lista som cirkulerat i media med cirka 130 namn där de rekryterade är barn som fötts i flyktingläger i Angola och där de flesta saknar sina föräldrar. Det demonstranterna tidigare krävde var giltiga dokument, jobb eller utbildning. Nu när bara 22 av de 98 mest aktiva demonstranterna fått jobb planerar gruppen en marsch till SWAPO:s huvudkontor i Katutura idag. Enligt Peingeondjabi Shipoh, permanent sekreterare på ungdomsministeriet, är det omöjligt att ge alla de 9000 registrerade barn av frihetskampen jobb på samma gång.
– Om några inte blev anställda av försvaret kan de få anställning någon annan stans där det krävs andra kvalifikationer. De kan inte förvänta sig att bli rekryterade dit de inte har kvalifikationer. Det är därför vi nu tittar på andra alternativ för utbildning, säger Peingeondjabi Shipoh.

The Namibian, 15 april 2009

Recent Posts