Strejken över i fiskfabriken

En två månaders strejk är nu över efter att facket och arbetsledningen på fiskfabriken NovaNam i Lüderitz kommit överens om en lönehöjning för arbetarna. I början av december lade cirka 1000 arbetare ner verktygen efter att löneförhandlingar hamnat i ett dödläge. Under strejken förlorade företaget 900 000 namibiska dollar per dag, ungefär 800 000 kronor. Arbetarna nöjde sig med en lönehöjning på 6,5 procent, trots att 7,5 procent var deras bud. Överenskommelsen ger också rätt bland annat till skyddskläder och extra lön för arbete i kalla temperaturer.

The Namibian, 27 januari 2009

Recent Posts