Övervakningslag upprör oppositionsparti

Oppositionspartiet Democratic Turnhalle Alliance (DTA) riktade igår skarp kritik mot godkännandet av en ny övervakningslag som godkänts av regeringen. Enligt DTA har regeringen kört över allmänheten och medvetet skyndat på för att få igenom lagen i sin helhet. De menar även att de 26 medlemmarna av nationella rådet (National Council) fått direkta order av den ansvarige ministern att strunta i allmänheten och godkänna lagen utan ändringar.
– Det ledande partiet talar om att vi har en konsultativ demokrati, men det här är något helt annat, säger DTA i ett pressmeddelande.
Nationella rådet är tilll för att se till att allmänheten får vara med och tycka till om nya lagar.
DTA menar nu att ingen längre kommer att ta rådet seriöst efter historien med övervakningslagen.
– Om människor i Namibia kan lära sig något om vad som hände vid godkännandet av lagen så är det att den sittande SWAPO-regeringen blivit maktfullkomlig. Den är inte längre intresserad av folket, och tror att det är regeringen som har all kunskap, säger DTA.
En del i den nya lagen om övervakning som blivit kritiserad är frågan om att kunna avlyssna människor utan domstolsbeslut. Enligt DTA har regeringen vägrat att införa en klausul som säger att ett domstolsbeslut behövs för avlyssning, och att anledningen till detta är att de just vill ha en lag som godkänner avlyssning utan domstlsbeslut.

The Namibian, 30 september 2009

Recent Posts