Ny undersökning visar stor fattigdom

En ny undersökning visar att de fattigaste i Namibia visat sig vara fyra gånger fattigare än vad som tidigare uppmätts. Den statliga National Planning Commissions statistiker har vid nya mätningar sett att de allta fattigaste är många fler än vad de tidigare trott. De som räknas som de fattigaste i Namibia lever på 370 namibiska dollar, ungefär 340 kronor, i månaden. Dessa utgör 14 procent av befolkningen. Nästa klass av fattigdom är de som lever på 500 namibiska dollar, ungefär 450 kronor, i månaden. Den här gruppen utgör ungefär 33 procent av Namibias befolkning. Något som de nya siffrorna i undersökningen inte kan säga säkert är hur människor överlever utan en säker inkomst. Det är en vanlig situation för namibier att leva helt utan egen inkomst beroende av släktingar och vänner. Något som oroade statistikerna på National Planning Commission är att många äldre människor tar hand om unga, när det egentligen sa vara tvärt om. Många unga överlever på öldra skäktingars pension, som ligger på cirka 300 kronor i månaden. ”Ett stort antal människor är beroende av pensionen, utöver själva pensionären”, säger rapporten.
National Planning Commission antog nyligen en ny metod för att mäta fattigdom. 2006 offentliggjorde de statistik över fattigdom och ojämlikhet i Namibia. Statistiken baserades på data insamlat under 2003 och 2004. Med den nya metoden definieras ett fattigt hushåll som ett hushåll som spenderar mer än 60 procent av sin inkomst på mat. Ett mycket fattigt hushåll spenderar 80 procent av sin inkomst på mat.
Enligt den nya mätningen är kvinnor som styr ett hushåll i majoritet över män. Fattigdomen är större på landsbygden, 38 procent jämfört med 12 procent i städer. Den fattigaste regionen är Kavango, där 57 procent räknas som fattiga och 38 procent mycket fattiga. Khomas-regionen, Windhoek med omgivning, räknas bara sex procent av hushållen som fattiga. Den språkgrupp som har flest fattiga är Khoisan, med 60 procent mycket fattiga och 30 procent fattiga. Den rikaste språkgruppen är tyska, och har inte ett enda hushåll som räknas som fattigt.
Gapet mellan de rika och fattiga är enormt i Namibia. De rikaste 10 procenten i Namibia spenderar femtio gånger mer pengar än de fattigaste 10 procenten. Under 2003 och 2004 spenderade en person ur den fattigaste kategorin i genomsnitt 116 namibiska dollar i månaden, ungefär 100 kronor. En person i den rikaste kategorin spenderade 7500 namibiska dollar, cirka 7000 kronor, i månaden. De här siffrorna förklarar varför de fattigaste 10 procenten Namibier bara bidrar till en procent av den totala konsumtionen och de rikaste tio procenten utgör 53 procent av konsumtionen.
Namibia är ett av världens mest ojämlika länder, och ett flertal undersökningar pekar alla på apartheid som den största bakomliggande faktorn för ojämlikhet.
Slutsatsen i undersökningen föreslår att Namibia behöver satsa mer på utbildning för att komma ur de stora ojämlikheterna.

Insight, december 2008

FOTO: LARS-ÅKE BERNDALEN

Recent Posts