Mångfalden uppmärksammas

I år är internationella året för biologisk mångfald. En av de ledande för årets aktiviteter i Namibia är Dr John Mfune från University of Namibia.
– Överutnyttjande av naturresurser, utarming av jorden och ökenspridning är några av de största anledning till den hotade biologiska mångfalden. En annan orsak är ekonomisk utveckling, där inga hänsyn tas till miljön, säger Dr John Mfune.
I norra Namibia har ett antal växt- och fågelarter försvunnit på grund av utarmingen av land. En negativ effekt är också jorderosion, som ökar när inga växter finns kvar för att hålla kvar jorden när det regnar.
Jane Smart, chef för Biodiversity Conservation Group vid International Union for the Conservation of Nature (IUCN) säger att jorden befinner sig i kris där fler och fler arter försvinner.
– 21 procent av världens däggdjur, en åttondel av alla fågelarter och 27 procent av alla korallrev är utrotningshotade, säger Jane Smart.
Enligt Namibias miljöminister Theo Nghitila planeras ett stort antal aktiviteter för att höja medvetenheten om den biologiska mångfalden.

Recent Posts