Ifrågasatt utbildningsystem

FN-organet United Nations Development Program (UNDP) publicerade sin årliga Development Report i torsdags. Rapporten rankar utvecklingen i världens länder efter en sammantagen bedömning av ett stort antal indikatorer. Namibia placerar sig i denna ranking på plats 105 av de 169 länder som är listade. På sista plats ligger Zimbabwe, strax där ovanför Moçambique på 165, Angola på 146 och Sydafrika på 110.

Namibias plats i rankingen är ett resultat av det sammantagna utvecklingsindexet 0,606. På hälsoområdet är index 0,666, för inkomst 0,563 och för utbildning 0,594.

Just Namibias utbildningssystem har fått mycket kritik på senare tid, inte minst mot bakgrund av den höga arbetslösheten. Bland annat menade försvarsminister Charles Namoloh nyligen att den Bantuutbildning som fanns för svarta när landet styrdes av Sydafrika och dess apartheidpolitik, var bättre än dagens utbildning i det självständiga Namibia. De elever som lämnar den namibiska skolan idag kan prata bra engelska, men det är också allt de kan, menade Namoloh.

Att Namoloh, som själv är svart, offentligt påstår att svarta namibier fick en bättre utbildning under det förhatliga apartheidsystemet, är en nog så tydlig indikator som något FN-index på att det namibiska skolsystemet inte håller måttet. Bantuutbildning för svarta var ju den sydafrikanska apartheidregeringens strategi att hålla den svarta delen av befolkningen lågt utbildad, samtidigt som högre utbildning reserverades för vita.

Sammantaget har dock Namibias index ökat något från förra året, och ökningen sedan självständigheten 1990 är tydlig. Sverige placerar sig for övrigt på plats 9 i världen med index 0,885.

Recommended Posts