I väntan på jobb

jb arbetslösa2

Varje morgon går Abraham Muzamimo en timme från Ombili i nordvästra Windhoek till det rikare området Eros för att söka jobb. Han är inte ensam. I Namibia är ungefär hälften av den vuxna befolkningen utan arbete. Situationen liknar 30-talets Sverige, där arbetare stod med mössan i hand i hopp om att plockas upp för ett dagsverke. Kring postkontoret i Eros samlas varje dag mellan tjugo och trettio personer för att vänta på att någon ger dem arbete. Betalning för en dags jobb är ungefär 20 svenska kronor.
– Jag är nöjd med vad som helst. Det kan vara trädgårdsarbete eller att tvätta någons bil, säger Abraham Muzamimo.

TEXT OCH FOTO: JOHANNES BERNDALEN

Recent Posts