Hot om varsel i diamantbranschen

De Beers, världens största diamantföretag, tvingas varsla ett tusental anställda inom gruvbranschen i Namibia. Siffror på varsel mellan 1000 och 1400 anställda har nämnts i lokala media. Namdeb, en koallition mellan De Beers och namibiska regeringen, har i dagarna sänt ut brev till anställda om att sluta frivilligt. De Beers påverkas av den pågående finansiella krisen, som sägs vara den svåraste sedan depressionen på 1930- talet. Vid ekonomisk nedgång minskar efterfrågan på råvaror som koppar och lyxvaror som diamanter, och många gruvor tvingas nu stänga eller dröja med expansioner. Anglo Americen Plc som äger 45 procent av De Beers skär ned sina planerade investeringar i De Beers med 50 procent. De övriga ägarna av De Beers är den privata Oppenheimer-familjen och botswanska staten.

New Era, 19 januari 2009

Recent Posts