Första risskörden

Ett nytt projekt att odla ris i Katima Mulilo i nordöstra Namibia har börjat ge frukt. Hittills har 7650 kilo ris skördats och gett 200 personer jobb. Projektet är ett samarbete mellan University of Namibia (UNAM) och ministeriet för jordbruk, vatten och skogsbruk. Anledningen till att upplåta de 50 hektaren för odling är för att säkra matproduktionen i Namibia

Recent Posts