Försöksodling skördar svamp

Jordbruksministeriet fick nyligen sin första skörd någonsin av svamp vid försöksstationen Okashana nära Omuthiya i Oshikoto-regionen i norra Namibia. Maria Amunyano var en av dem som byggde svamphuset, och berättar att hon lärt sig tekniken för svampodling på en kurs i Kina.
– Förra året var vi i Kina i två veckor och lärde oss svampodling. Det här är mitt första projekt efter utbildningen, säger Maria Amunyano.
Chefstekniker vid stationen Martin Tyapa säger att projektet började i september med bygget av svamphuset och att skörden är till för att demonstrera för namibier att svampodling är en möjlig inkomstkälla.
– Det kräver väldigt lite jobb att sköta I vårt svamphus har vi 31 planteringssäckar med svamp som vi planterade mellan december och januari, säger Martin Tyapa.
Som en följd av försöksodlingen kommer jordbruksministeriet att sälja svampsporer billigt till den som vill försöka sig på odling. Försäljningspriset på svamp i Namibia är relativt högt, 100 namibiska dollar, cirka 85 svenska kronor.

New Era, 21 april 2009

Recent Posts