Företag från Kina skadar miljön

litenwel


Welwitschian får bara två blad som fortsätter växa från basen under hela växtens levnadstid, och den kan bli mycket gammal, uppemot 2000 år!

Legal Assistance Centre (LAC), en av Afrikagruppernas samarbetspartners har vädjat till ministeriet för miljö och turism att stoppa ett kinesiskt företag från att genomföra gruvdrift i Anabeb Conservancy.

LAC har klagat på ett kinesiskt företags gruvverksamhet till ministeriet för miljö och turism. Anabeb Conservancy-kommittén, företrädd av LAC, ansöker även om förbud mot det kinesiska företaget eftersom de anser att företaget orsakar miljöskador och inte efterlever reglerna i miljöskyddslagen.
Bolaget sägs ha orsakat förstörelse av den sällsynta och fridlysta växten Welwitschia mirabilis i ett känsligt ökenområde.

”Vi hoppas att kineserna ska visa intresse för miljöfrågan och vi är villiga att samarbeta med dem”, säger forskaren Willem Odendaal från LAC. Det kinesiska företaget har borrat tre borrhål i ett mycket torrt område och den traditionella myndigheten i Anabeb Conservancy är inte nöjd med bolagets verksamhet.
Deras oro är även tjuvjakt. Djurlivet störs av lastbilar som kör in och ut ur området. Noshörningar har enligt uppgift redan tagit skada av gruvdriften.

LAC har blivit informerade om att ministeriet kommer att genomföra en undersökning av gruvbolaget exklusiva prospekteringstillstånd (EPL).

Recommended Posts