Färskvatten från nya anläggningar

Det statliga vattenföretaget NamWater återupptar planerna på en anläggning för att rena saltvatten vid kusten. Den ökade brytningen av uranium kräver stora mängder färskvatten, och beräkningar säger att uranbranschen kommer att behöva 53 miljoner kubikmeter vatten per år från och med 2010. Den nuvarande sammanlagda årliga tillgången på färskvatten i Namibia är 67 miljoner kubikmeter vatten, så något behöve göras för att möta de nya kraven. Den planerade anläggningen kommer enligt NamWater att ge 25 miljoner kubikmeter vatten. Det resterande behovet täcks av en planerad anläggning i samarbete mellan NamWater och uranföretaget Uramin, som enligt planerna kommer att ge ytterligare 20 miljoner kubikmeter färskvatten för att täcka de ökade behoven.

Recent Posts