Ettusenfyrahundranittiotre flickor

Det namibiska skolsystemet får allt som oftast löpa gatlopp i landets medier. Och när det gör det så brukar det handla om dåliga resultat, lärarbrist, skolbrist eller undermåliga klassrum. Statistiken som redovisas om studieresultat och resurser brukar vara ganska nedslående. På senaste tiden har dock två andra nyheter om skolorna i Namibia publicerats som inte handlar om något av detta men som ändå säger en hel del om hur det kan vara att vara elev i Namibia, och vart den namibiska skolan är på väg.

Den första var en artikel i dagstidningen Namibian som meddelar att förra året hoppade 1493 flickor av undervisningen efter att ha blivit gravida. Och berättar vidare att 31 lärare pekats ut som ansvariga för ett antal av dessa graviditeter, oklart hur många. Även om de 31 lärarna var ansvariga för att just 31 av dessa skolflickor blev gravida, så visar det tydligt på bristen på ansvar och insikter i lärarkåren. Och på de namibiska skolflickornas utsatthet. Alltså, nästan 1500 flickor bara under förra året.

Nyhet nummer två är att man planerar att återinföra bibelstudier i de namibiska skolorna. Bibelstudierna har föreslagits av en kyrkokommitté, vars talesperson menar att ”även om barn har skolplikt, så finns det ingen kyrkoplikt. Utan att de är medvetna om det, hålls de borta från den sanning som står skriven i Bibeln.”

Utbildningsministeriet väntas formellt godkänna förslaget om bibelstudier i namibiska skolor som den del av det redan existerande ämnet Religiös och Moralisk Utbildning.

Recommended Posts