Chockresultat om arbetslöshet

Bland ungdomar mellan 15 och 19 år är 83 procent utan arbete. Den senaste officiella siffran för arbetslöshet i Namibia är chockerande 51,2 procent. Resultaten väntar på att släppas offentligt, men är redan signerade av ministern för hälsa och social välfärd, Immanuel Ngatjizeko.

Regeringens senaste undersökning från 2008 visar att arbetslösheten stigit från 36,7 procent från 2004 upp till 51,2 procent. Det kan noteras att mätningen gjordes före den globala ekonomiska krisen, som gjorde att många namibier miste jobben, bland annat i diamantbranschen. Lokale experten på arbetsforskning, Herbert Jauch, tror att siffran kan vara så hög som 55 procent.

De deprimerande siffrorna skiljer sig mellan kvinnor och män. De nya resultaten visar att 58,4 procent av kvinnorna och 40 procent av männen är utan arbete. Regeringens undersökning var redan klar i september förra året, men ministern verkar inte ha varit så pigg på att offentliggöra resultaten. I lokala media förklarar ministern att rapporten förmodligen kommer att släppas de närmaste två veckorna. Minister Ngatjizeko berättar i tidningen The Namibian att han inte kan minnas att han fått resultaten redan i september.
– Jag har haft en hel del annat att göra, säger Immanuel Ngatjizeko.

Skillnaden mellan stad och landsbygd är stor. På landsbygden är nästan 65 procent utan arbete, medan siffran i städer är 35 procent. Självförsörjningsjorrdbruk är den enda inkomstkällan för många i Namibia, då 72 procent av alla hushåll står utan alternativ inkomst.

The Namibian, 4 februari 2010

Recent Posts