Att köpa sig en våldtäkt

Vår partnerorganisation Legal Assistance Centre (LAC) berättade för några dagar sedan i en debattartikel i tidningen The Namibian om en 14-årig flicka i Rundu som blivit våldtagen av nio pojkar. En av flickans lärare polisanmälde händelsen. Dock var flickans föräldrar missnöjda med detta eftersom de redan hade gått med på en uppgörelse i en traditionell domstol.

Traditionella domstolar har inte mandat att hantera själva kriminaliteten i brottet, men däremot möjlighet att beordra kompensation för den ”skada” någon tillfogat någon annan. Flickans föräldrar är inte ensamma om att vilja undvika att lagen får ha sin gång. Enligt LAC dras en tredjedel av alla våldtäktsanmälningar tillbaka, oftast just för att man säger sig ha gjort upp om kompensation, och ofta via traditionella domstolar.

Kompensation handlar förstås om ekonomisk kompensation, inget annat. Och det kan möjligtvis vara svårt att övertyga fattiga människor om det riktiga i att i polisanmäla ett begånget brott, i stället för att söka kompensation. De finns också de som menar att traditionella domstolar är snabbare och även mer privata, och därför att föredra.

Men genom att inte låta lagen ha sin gång underlåter man att förövare faktiskt straffas för ett mycket allvarligt brott, man förhindrar inte att samma förövare våldtar igen och man ger inte brottsoffret upprättelse inför lagen eller visar att våldtäkt är något som samhället ser som oacceptabelt. Dessutom kan man se det som att kompensation gör det möjligt att köpa sig rätten att våldta, om och om igen, utan att riskera att bli ställd inför rätta.

LAC lobbar för att våldtäktsoffer ska kunna polisanmäla brottet, även om en uppgörelse om kompensation har ingåtts. Det finns redan av parlamentet antagna lagar, som dock inte implementerats än, som skulle göra detta möjligt. Ytterst är det också det namibiska riksåklagarämbetet som avgör om ett fall ska avgöras inför namibisk rätt eller inte. I de fall där våldtäktsoffer inte vill vittna, är dock åtal ovanligt.

Enligt namibisk lag är våldtäkt ett mycket allvarligt brott, som beroende på omständigheterna medför ett minimistraff för förövaren på 5, 10 eller 15 år. För en gruppvåldtäkt är minimistraffet 15 år per våldtäkt, vilket innebär att om fyra personer hjälper varandra i en gruppvåldtäkt av en kvinna, så kan var och en av dessa dömas till ett fängelsetraff på 60 år.

Recommended Posts