Upplopp på fredag?

I morse fick jag ett brev med ett upprop till demonstration mot de dyra transporterna. Uppropet menar att på fredag kan fjolårets 5 februari upprepa sig. Den dagen var det fullständigt kaos i Maputo och Matola med vild stenkastning på både bussar och privatbilar.
Denna gång är det inte priset i sig som är källan till konflikt, utan det faktum att rutterna med chapas (öknamn på de privatägda minibussar som står för större delen av kollektivtrafiken) har kortats ned. Det innebär att folk måste byta chapa en eller flera gånger för att komma till samma destination som tidigare. Eftersom passagerarna betalar varje gång de stiger på en chapa så blir naturligtvis den totala kostnaden högre. Detta har påpekats länge från olika håll och till olika forum, men som massmailet säger ”möten och ännu flera möten, mellan bussbolag och myndigheter, har resulterat i löften och ännu flera löften – men i praktiken har inget förändrats”.
Vi får väl se vad som händer på fredag.

Recent Posts