UNDE stöttar eleverna

Afrikagruppernas partner União Nacional para o Desenvolvimento Estudantil (UNDE) är en elevorganisation som genom informationskampanjer, seminarium, påverkansarbete och annan utåtriktad verksamhet arbetar för en demokratisk skola där alla elever är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Fyra gånger om året distribuerar UNDE en gratis bulletin där information och exempel från hela landet samlas. I det senaste numret berättar man om ett fall på en skola i Cuamba i den norra provinsen Niassa, där en tolvårig flicka hävdar att hon alltid underkändes vid provtillfällena på grund av att hon vägrade ha sexuellt umgänge med läraren.

Genom UNDEs organ Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE), som stöttar utsatta studenter, ger råd och arbetar med konfliktlösning i den pedagogiska sfären, fick hon hjälp att presentera fallet för skolans ledning. Läraren i fråga nekade till anklagelserna, skolledningen konstaterade att det på grund av bristande bevis var svårt att påvisa att sexuella trakasserier hade förekommit och fallet vandrade upp på distriksnivå, tack vare påtryckningar från GAE.

GAE, baserad i Maputo med delegationer i Pemba, Cuamba och Nampula, har som specifikt mål att bli en given referens i konfliktlösning inom den pedagogiska världen genom att stötta elever som blivit utsatta för maktmissbruk.

Lärare som missbrukar sin position genom att utnyttja flickor sexuellt är tyvärr ett förekommande fenomen som komplicerar en redan utmanande skolgång. Tidiga graviditeter, konservativa strukturer som prioriterar pojkarnas utbildning, långa distanser till närmste skola och tvång att arbeta på grund av familjens fattigdom är faktorer som gör flickor underrepresenterade i statistiken för skolgång. Mot den bakgrunden är oetiska lärare som berövar flickor rätten att göra val som kan förbättra deras liv det sista individerna och nationen behöver.

Utbildning för alla är en fundamental del av fattigdomsbekämpning och en mänsklig rättighet förknippad med positiva externa effekter. En person som kan läsa och skriva är en friare person med stärkt värdighet eftersom såväl självinsikten som självkänsla växer med medvetenheten om medborgerliga rättigheter och plikter.

Tyvärr lades åtalet mot läraren i Cuamba ner på grund av brist på bevis men utan stöd från UNDE och GAE hade flickan aldrig ens haft mod och resurser att påtala problematiken.

 

Recent Posts