Tusentals evakuerade från översvämning

Nationella institutet för katastrofhantering (INGC) utfärdade i veckan högsta larmberedskap när floders vattennivåer i de fyra centrala provinserna kraftigt stigit. Myndigheten beräknar att cirka 130 000 människor bor i de översvämmade områdena. Evakuering har inletts och INGC är i färd med att dela ut tält och myggnät till de drabbade.
Vattennivån i kraftverksdammen Cabora Bassa är för närvarande 325 meter vilket är farligt nära dammens kapacitet på 329 meter. Ledningen för dammen tvingas därför till att öka vattenutsläppet. Igår släpptes 4,7 kubikmeter vatten ut per sekund jämfört med 2,4 veckan innan. Det får allvarliga konsekvenser för de som bor längs Zambezifloden längre ut mot kusten.
Floderna i de mellersta provinserna översvämmas varje år utan undantag. Myndigheterna försöker ihärdigt övertyga människor om att inte bosätta sig i riskfyllda områden, men det är problematiskt eftersom att områden i närheten av floder är de mest fertila för bondebefolkningen. Efter evakueringar 2007 och 2008 har många flyttat tillbaka till sina gamla hem, och drabbas alltså nu på nytt.
Samtidigt som hundratusentals människor lever under hot om översvämning så råder det svår torka längre söderut. I Vilanculos rapporteras 50 000 hektar odlingar torkat sönder och de lokala myndigheterna befarar att nästan 2 000 familjer är i behov matbistånd för att inte svälta ihjäl.

Recent Posts