Tre från jumbo

Moçambique positionerade sig på 184:e plats av 187 länder i den årliga rankingen som framställs av FN-organet UNDP. Endast Burundi, Niger och Demokratiska Republiken Kongo anses mindre utvecklade enligt 2011 års Human Development Index (HDI), ett mått som mäter den mänskliga utvecklingen baserad på nationella prestationer i hälsa, utbildning och inkomst.

Inte så smickrande placering för president Armando Guebuzas regering som slagit sig för bröstet och rättfärdigat de ibland täta politiska misslyckandena som kantat den inslagna vägen genom att ständigt hänvisa till det yttersta målets uppfyllelse – minskad fattigdom.

Chefen för nationella statistikbyrån, Joao Loureiro, opponerar sig mot placeringen genom att påstå att UNDP hade erhållt andra resultat om de använt sig av inhemska siffror. Med nationell statstik skulle Moçambique ha hamnat på 181:e istället för 184:e plats, menar han. Att Loureiro fäktar för grader i helvetet beror troligtvis på att han vill förbättra den aningen spända relationen med regeringen som uppstod efter institutionens publikation av den årliga ”Orcamento familiar”. I motsats till vad Frelimos siffror indikerade visade rapporten att fattigdomen ökar, inte minskar som arkitekterna bakom parollen ”låt oss göra museum av fattigdomen” vill göra giltigt.

I den dystra rankningen finns det dock ljuspunkter att glädja sig åt. Mellan åren 2000 och 2001 registrerade exempelvis Mocambique en genomsnittlig tillväxt på 2, 9 procent enligt HDI, vilket i jämförelse med övriga länder under samma period innebär en femte plats i världen. Från toppen den här gången.  Sätter vi markören så långt bakåt i tiden som år 1990 visar UNDP:s utvecklingsindex att Moçambique har förbättrat sin  situation med 61 procent.

Men trots den senaste tidens framsteg så lider många människor av extremt låga inkomster, en minimal, reguljär arbetsmarknad, dödsfall  till följd av sjukdomar som såväl kan förebyggas som behandlas, begränsade möjligheter till skolgång och den förväntade livslängden ligger långt under det globala genomsnittet.

A luta continua.

Recent Posts