Tillskott i kassan

Jordbruksministeriet fick ifjol in över 46 miljoner kronor från skog- och viltsektorn. Det är en ökning med fem procent från föregående år. 4 miljoner kronor är inkomster från drygt tusen böteslappar som Moçambiques 395 skogvaktare skrev ut under fjolåret. En annan del härrör från försäljning av timmer och utrustning som beslagtogs från illegala skogsavverkare och tjuvskyttar. Men allra mest (81 procent av intäkterna) genererade försäljningen av licenser, både för skogshuggning och för jakt.

Recent Posts