Ström till fler distrikt

Sedan 2005 har ytterligare 34 av landets 128 distrikt blivit elektrifierade av ström från kraftverksdammen Cabora Bassa. Totalt nyttjar nu cirka tre miljoner människor ström därifrån. Det är en ökning från sju procent av befolkningen 2005 till dagens 14 procent.

Recent Posts