Strejk i Nacala

Sedan i fredags har fler än 300 kommunalanställda i Nacala strejkat på grund av uteblivna löner. Det är ett allvarligt bakslag för den sittande borgmästaren Manuel dos Santos vars framtida öde bestäms imorgon i och med den andra valomgången i kommunvalet. De strejkande hävdar att de varken fått januarilön eller julens bonusutbetalning. Talesmannen för de strejkande, Issufo Ali, hävdar att sedan juli ifjol har lönerna utbetalats oregelbundet och alltid först till de anställda som är medlemmar i Renamo. Borgmästare dos Santos menar istället att det är för tidigt att klaga på januarilönen och lovar att den kommer att utbetalas de närmsta veckorna. Strejken ser han som ett sätt av Frelimo att störa valkampanjen till Renamos nackdel.
Kommunfullmäktiges finansdirektör, Pedro Machado, påpekar att arbetarna blivit informerade om lönernas försenade utbetalning. En av orsakerna till detta är att fullmäktige mer än tredubblat arvodena för de 39 ledamöterna. Ökningen har inneburit att kommunens arvodeskostnader ökat från 27 000 kronor till nästan 94 000.

Recent Posts