Stadsdelar översvämmade i Tete

Zambeziflodens vattennivå har höjts ytterligare och ett par stadsdelar i provinshuvudstaden Tete är nu delvis under vatten. Vattenmassorna kom med sådan hastighet att många människor inte hann rädda några ägodelar överhuvudtaget. Skolsalar i stadens högre belägna områden fungerar som läger för de nödställda.
Lokala myndigheter i Tete befarar att utbrott av vattenburna sjukdomar såsom kolera är att vänta eftersom flera latriner i de fattigare stadsdelarna översköljts av vatten. I måndags fanns det 36 kolerapatienter på stadens sjukhus men hälsodirektör Cecilia Matolino kalkylerar med en drastisk ökning inom kort.

Recent Posts