Spädbarnsdödlighet

Rädda Barnen skriver i en presskommuniké att varje år dör 37 000 nyfödda inom en månad. Ändå har spädbarnsdödligheten minskat med nästan 15 procent sedan 1993. Fortfarande är dock statistiken alarmerande, av Moçambiques 760 000 födslar årligen beräknas fler än 100 000 barn inte leva fram till sin femårsdag.

Recent Posts