Slut med import av ris

Jordbruksminister Soares Nhaca tror att Moçambique inom två år kommer att producera tillräckligt med ris för att möta den inhemska konsumtionen. Ifjol importerade Moçambique 315 000 ton ris och konsumerade 600 000 ton. Jordbruksministeriet har enligt Nhaca bidragit med bättre utsäde till risodlare som förhoppningsvis ska innebära att produktiviteten höjs markant på odlingarna. Moçambique producerar 1,4 ton per hektar medan genomsnittet i regionen ligger på 3,5 ton per hektar.

Recent Posts