Slut med Chapas

Om tre månader är det tänkt att alla 16-sitsiga minibussar (så kallade chapas) ska vara tagna ur drift från busstrafiken i landets städer. Endast bussar med minst 40 platser får då fungera som kollektivtrafik.
Dessutom blir det obligatoriskt med tidtabeller för varje busslinje som specificerar exakt när bussar avgår och som inkluderar samtliga stopp på hållplatser (som ska godkännas av transportministeriet). Vidare ska varje passagerare få ett kvitto för resan samt att barn, pensionärer och handikappade får åka till reducerat pris.
Transportbolagens förening, Fematro (Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários), är dock väldigt skeptiska till genomförandet av förändringarna inom tre månader. Av Maputos 3 000 bussar är 2 500 av den snart otillåtna typen chapas. Fematros viceordförande Luis Munguambe menar att eftersom att efterfrågan på transporter redan nu är större än vad bussbolagen kan hantera riskerar situationen att förvärras ytterligare. Enligt Fematro bör övergången ske mer graduellt istället för regeringens abrupta avvecklingsplan.

Recent Posts