Skogsbrand i nationalpark

En tredjedel av en inrättad frizon på 6 200 hektar för djurlivet i Gorongosaparken i Sofala ödelades av en skogsbrand första veckan i oktober. Frizonen är ett avskilt område för nytillkomna djur som hämtats från Sydafrikanska reservat. Nästan allt gräs brann upp vilket innebär att djuren inte har något att äta.
– Förmodligen måste vi släppa ut dem till i den öppna delen av reservatet. Men där är tjyvskyttar fortfarande väldigt aktiva, varnade Gorongosas direktör Carlos Pereira.
Gornogosaparken är 3 770 kvadratkilometer stor och först på senare år har parken återhämtat sig efter det långa inbördeskriget som tog död på de flesta djuren.

Recent Posts