Problem med de ”sju miljonerna”

Investeringsfonden för lokala initiativ (mer känd som sete milhões efter summan som varje distrikt fick första året 2006 trots att det numera rör sig om mer än tio miljoner meticais per distrikt) fungerar inte så väl som förhoppningarna var från början. Till exempel i centrala provinsen Manhica, rapporterar Notícias, har endast sex procent av lånen återbetalats. Liten erfarenhet såväl som rena förskingringar anses vara främsta orsakerna till det dåliga resultatet. I somliga fall har nya föreningar bildats men efter att lån godkänts har föreningarna lösts upp igen och pengarna försvunnit. Fast vanligare är att låntagaren saknar kunskap för att göra en förstudie som undersöker ifall projektet både är genomförbart och lukrativt.

Recent Posts