Observatörer från EU

24 valobservatörer från Europeiska Unionen finns redan på plats för att övervaka förberedelserna inför valet. Någon dag innan valdagen, 28 oktober, anländer ytterligare 70 observatörer.
Den inhemska valövervakningen sköts av 850 observatörer som främst kommer från de tre större religiösa samfunden i landet men även från civilorganisationer som Liga dos Direitos Humanos och Instituto de Educação Civica. Samtliga dessa 850 personer har erfarenhet från valet 2004. Under valdagen kallas ytterligare 500 personer in för att hjälpa till med att samla in uppgifter från samtliga röstlokaler. Detta för att göra en parallell rösträkning som kan jämföras med den officiella från CNE.

Recent Posts