Öar av rikedom

De flesta analyser som behandlar ekonomiska orättvisorna i Moçambique speglar en verklig ”social blindhet”, skriver opinionsbildaren Adelson Rafael i tidningen O País. Jag är villig att stödja den tesen genom att hävda att ytterst få avviker från den unisona hyllningskören med ett reellt ifrågasättande av utvecklingen i landet.

En av dessa kritiska röster är Chatham House som i rapporten ”Moçambique: Balanserad utveckling, politik och säkerhet” ifrågasätter utifrån ett hållbarhetsperspektiv den växande klyftan mellan rika och fattiga.

Ett annat undantag är FN:s Human Development Report 2010 som belyste obalansen i den ekonomiska utvecklingen och poängterade att landet upplevde den största förlusten i Human Development Index i världen, ett tapp på 45 procent motiverat av flerdimensionella orättvisor. Rapporten konstaterar att den ekonomiska tillväxten endast kommer ett litet antal moçambikier till del.

Att kakan delas av få redan proppmätta är tyvärr inget nytt under solen.

Bristen på kritik mot den social ojämlikheten i Moçambique tycks motiveras med svårigheten att på ett konkret vis demonstrera klyftan eftersom tillgänglig data som medger en djupare analys är ytterst begränsad. Jag förhåller mig skeptisk till det resonemanget eftersom man inte behöver inte mer komplexa siffror än de som följer nedan för att greppa skevheten i utvecklingen.

Under 2008/2009 levde 11,8 miljoner människor av den totala befolkningen på 20,2 miljoner under fattigdomsgränsen. Inte helt otippat så präglades åren som föregick likväl av extremt god ekonomisk tillväxt, vi snackar alltså om en genomsnittlig takt på mellan sex och åtta procent. Bruttonationalprodukten steg från 129 miljarder meticais 2005 till strax över 235 miljarder 2009, en siffra som uppgick till cirka 267 miljarder 2010. Per capita ökade ekonomin med i genomsnitt 5,9 procent mellan 1996 och 2008, från 301 dollar till 473.

Problemet med den goda ekonomiska utvecklingen är att den inte återspeglar sig i befolkningens vardag. Tvärtom. Det påvisar rapporten ”Fattigdom och Välfärd – Vara i Moçambique”, den tredje nationella utvärderingen som godkändes av ministerrådet i september 2010. Den kvantitativa bedömningen av fattigdomen under 2008/09 resulterar i slutsatsen att fattigdomen faktiskt har ökat.

Pengar finns.. Problemet är bara förvaltningen och distributionen av resurserna i detta land av underbara öar av rikedom omgivna av våldsamma hav av fattigdom.

Recommended Posts